1962 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Skoler

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr. 7-1962 var Odd-Stein Andersen. Redaksjonssekretær: Turi Widerøe. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva. Forsiden: Bytårnet skole. Arkitekt MNAL Erik Nærby. Foto: Truls Teigen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 173 Bytårnet skole i Moss Erik Nærby
  • 180 Møsjøen høgere skole Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl
  • 185 Tinius Olsens skole — Kongsberg tekniske skole Eyvind Moestue
  • 190 Gjettum framhalsskole i Bærum Franz Wozak og Gunnar Bugge
  • 195 Vettre skole i Asker Georg Greve og Geir Grung
  • 200 Vik linjedelte ungdomsskole o Hole Kjell Lund og Nils Slaatto
  • 25 Tillegget: Harry Fett 1875-1962 Wilhelm Swensen
  • 26 Tillegget: Italienske plasser III n