1963 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Skudenshavn

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr. 2-1963 var redakjonskomiteen ved Per Cappelen. Redaksjonssekretær: Turi Widerøe. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund og Håkon Mjelva, alle arkitekter MNAL.

Omslaget: Skudenshavn, gjennom vindu. Foto Hans Jacob Hansteen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 29 Fedrenes Hus Odd Hølaas
  • 33 Skudeneshavn Hans Jacob Hansteen
  • 46 Atriumshuse på Hamar Nils-Ole Lund
  • 50 Japanske bondehuse Nils-Ole Lund
  • 56 Byggekunst i Tunis Johan Staff og Ingolf Westbø
  • 5 Tillegget: Tidsskriftene – Universitetet i Stockholm Gullik Kollandsrud
  • 7 Tillegget: To bokanmeldelser Nils-Ole Lund