1963 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Kirker og hus

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr. 3-1963 var redakjonskomiteen ved Kjell Lund. Redaksjonssekretær: Turi Widerøe. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund og Håkon Mjelva, alle arkitekter MNAL.

Omslaget: Nils Slaatto: Enebolig på Besserud. Foto: Bjørn Winsnes

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 61 Det glömda språket Kjell Lund
 • 63 Vidimyrarkirkja Jon Haraldsson
 • 64 Eglise de Cristobal, Anyos, Andorra Edvard Hiorthøy
 • 66 Kirke i Mykonos Jon Haug
 • 68 En mesterarkitekt i Norden Knut Knutsen
 • 72 Gammer i Finnmark Ole-Gustav Øverdahl
 • 74 Glaumbær, Seyluhreppi, Skagafjardarsyslu, Island Sigurjón Steinsson
 • 75 Mitt hus Per Torp Ildahl
 • 77 Fire teglstenshuse Nils-Ole Lund
 • 78 Enebolig i Steingrimsveien, Oslo Bjarne Tjønn
 • 81 To eneboliger på Ulvøya Knut Knutsen og Bengt Knutsen
 • 84 Enebolig på Besserud Nils Slaatto
 • 9 Tillegget: Tidsskriftene: Byens fremtid Gullik Kollandsrud
 • 11 Tillegget: Italienske plasser 4: Piazza del Campidoglio Christian Norberg-Schulz