1963 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byplan

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr. 3-1963 var redakjonskomiteen ved Kjell Lund. Redakjsonssekretær: Turi Widerøe. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund og Håkon Mjelva, alle arkitekter MNAL.

Omslag: Telegrafverkets nye administrasjonsbygg. Foto: Truls Teigen. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 89 Byen i historien Christian Norberg-Schulz
  • 96 En forunderlig reise Nils-Ole Lund
  • 103 On mytedannelse i byplanlegging Hans-Kjell Larsen
  • 104 Jogoslavia - om gammel arkitektur og moderne byplanlegging Børre Skaslien
  • 109 Telegrafverkets nye administrasjonsbygg Per Solemslie
  • 114 Høyhus Christian Norberg-Schulz
  • 13 Tillegget: Toulouse le Mirail Gullik Kollandsrud
  • 14 Tillegget: Idealbyen Christian Norberg-Schulz
  • 15 Tillegget: Camillo Sitte og århundreskiftes byplanideal Bjørn Sverre Pedersen