1963 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bolig

Redaktør for nr. 8-1963 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund og Håkon Mjelva, alle arkitekter MNAL. Redaksjonssekretær: Turi Widerøe.

Omslaget: Detalj fra villa Grung. Foto: Bjørn Winsnes

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 205 Casa Baldi, Roma Paolo Portoghesi
  • 212 Enebolig på Reistad i Lier Håkon Mjelva
  • 218 Villa på Nordstrand Molle og Per Cappelen
  • 221 Eget hus i Bærum Geir Grung
  • 230 Kinesiske pagoder Liang Chen-Chi