1964 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: En ny generasjon

Redaktør for nr. 3-1964 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund og Håkon Mjelva, alle arkitekter MNAL. Redaksjonssekretær: Turi Widerøe.

Omslaget: Detalj fra Asker Rådhus. Foto: Bjørn Winsnes

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 57 En ny generasjon
  • 58 Enrico Carsiglioni
  • 68 Asker rådhus Kjell Lund og Nils Slaatto
  • 78 Prosjekter og arbeider 1958-64 Kjell Lund og Nils Slaatto
  • 9 Tillegget: Norges arkitekturarv: Gol stavkirke Gunnar Bugge og Chr. Norberg-Schulz