1965 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Dogon

Redaktør for nr. 2-1965 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund og Håkon Mjelva, Gullik Kollandsrud, alle arkitekter MNAL. Redaksjonssekretær: Willy Sveen.

Omslaget: Dogon-dør. Foto: Herman Haan.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 29 Dogon Herman Haag
  • 44 Sant' Angelo d'Ischia Anna Maria De Dominicis
  • 48 Matera Monica Hennig
  • 52 Emma Hjorths Hjem, Sandvika. Pleieavdeling for 80 menn. P.A.M Mellbye og Helene Platou Kielland
  • 5 Tillegget: Norges arkitekturarv: Stavloftet og loft fra Tufto, Uvdal Gunnar Bugge og Christian Norberg-Schulz