1965 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Hus

Redaktør for nr. 8-1966 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonskomité: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Erik Anker, Gullik Kollandsrud.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 85 Arkitektur og identitet Kjell Lund
  • 91 Hus i Trosterudveien, Oslo Erik Hultberg, Jan Resen, Einar Throne-Holst
  • 95 Hus i Arnebråtveien, Oslo Jone Eikvar og Svein-Erik Engebretsen
  • 98 Hus med Europas vakreste utsikt, Ålesund Anne og Einar Myklebust
  • 100 Hus i Trondheim Herman Krag
  • 102 Eget hus i Trosterudstien Jens og Wenche Selmer
  • 105 Hus i Drammen Atle Sørby
  • 108 Hus på Ljan Leif Julius
  • 13 Tillegget: Lomen og Hurum stavkirke Gunnar Bygge og Christian Norberg-Schulz