1965 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byen, form og mening

Redaktør for nr. 6-1965 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Erik Anker og Gullik Kollandsrud, alle arkitekter MNAL. Redaksjonssekretær: Willy Sveen.

Omslaget: Saalouis. Fra Wurman: The City, Form and Intent.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 141 Le Corbusier in memoriam Christian Norberg-Schulz
  • 146 Byen, Form og mening
  • 150 Elevarbeider, SAO, Oslo
  • 154 Studiereise til Jogoslavia Nile-Ole Lund
  • 160 Peterhouse Sir Leslie Martin og Colin st. John Wilson
  • 163 Ezra Stiles Collage, Morse Collage, Yale University Eero Saarinen
  • 21 Tillegget: Norges Arkitekturarv: Loft fra Havsten. Vengjebur fra Havsten og Bolkesjø Gunnar Bugge og Christian Norberg-Schulz