1965 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Team: Arkitektur og teknologi

Redaktør for nr. 7-1965 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Erik Anker og Gullik Kollandsrud, alle arkitekter MNAL. Redaksjonssekretær: Willy Sveen.

Omslaget: Varelager i Mestre, detalj av tak (ark. A. Mangiarotti). Foto: Casali, Milano