1966 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Teka: Sted eller ikke sted?

Redaktør for nr. 4-1966 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Gullik Kollandsrud, Erik Anker og Willy Sveen.

Omslaget: Diagram fra Hultberg, Resen, Seablom og Throne-Holsts utkast til en by i Jylland.