1966 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Louis I. Kahn

Redaktør for nr. 5-1966 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Gullik Kollandsrud, Erik Anker og Willy Sveen.

Omslaget: Louis I. Kahn

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Louis I. Kahn som filosof Orm Øverland
  • 116 Louis I. Kahn, en vurdering av tre arbeider Jan G Digerud
  • 128 Tre prosjekter Paolo Portoghesi
  • 134 Freier universität, Berlin Henning Larsen
  • 17 Tillegget: Norges arkitekturarv: Kaupanger stavkirke Christian Norberg-Schulz og Gunnar Bugge