1967 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: tre prosjekter av Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen

Redaktør for nr. 5-1967 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonssekretær: Gudrun Finckenhagen. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Gullik Kollandsrud og Erik Anker.

Omslaget: Gategulv i Erice.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Gulvets forfall Christian Norberg-Schulz
  • 114 Statens sykehus for epleptikere, barneavdeling, Bærum Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen
  • 117 Aust-Agder sentralsjukehus, Arendal Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen
  • 122 Telemark sentralsjukehus, Skien Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen
  • 130 Hånd og form Terje Moe
  • 136 Floorescape i Erice Studie av SAO-Studenter
  • 17 Tillegget: Norges kulturarv: Brottveit, Valle i Setesdal Christian Norberg-Schulz og Gunnar Bugge