1967 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Å lære

Redaktør for nr. 7-1967 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonssekretær: Gudrun Finckenhagen. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Gullik Kollandsrud og Erik Anker.

Omslaget: Detalj av himling. Botby Svenska Samskola. Foto: Pietnen

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 169 Å lære er å ... Christian Norberg-Schulz
  • 170 Botby Svenska Samskola Erik Kråkström, Kirmo Mikkola og Juhani Pallasmaa
  • 178 Aspåsen skole, Bodø Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl
  • 184 Spesialskolen for talehemmede, Bredtvedt P.A.M. Mellbye og Sverre Nistov
  • 190 Eksperimentalauditorium. Utvidelse av fysikkbygningen ved NTH Herman Krag
  • 192 Studentbyen på Moholt, Trondheim Herman Krag
  • 25 Tillegget: Norges kulturarv: Hedal og Reinli stavskirker Christian Norberg-Schulz og Gunnar Bugge