1967 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Store arkitekter

Redaktør for nr. 8-1967 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonssekretær: Gudrun Finckenhagen. Redaksjonen bestod av Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Gullik Kollandsrud og Erik Anker.

Omslaget: Borromini. Snitt av kapellet i Propaganda Fide-palasset. (Etter De Rossi: Studio de Architettura Civile, Roma 1711.)

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 197 Store arkitekter Christian Norberg-Schulz
  • 198 Centre Le Corbusier, Zürich Le Corbusier
  • 208 Øye og form Terje Moe
  • 214 New York Images Judy Rosenblatt
  • 218 Borromini og Europa Christian Norberg-Schulz