1968 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 3-1968 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Gudrun Finchenhagen, Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Gullik Kollandrud og Erik Anker.

På omslaget: Fra Procida. Foto: Isdahl og Leyre Olsen

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 57 Historiens aktualitet Christian Norberg-Schulz
  • 60 Modellbygge och byggnadspedagogik Elias Cornell
  • 64 Prodica Bård Isdahl og Dag Leyre Olsen
  • 69 Trulli
  • 74 Stabbur i stein Jørn og Solveig Skaare
  • 78 Brmantes Tempietto Willy Sveen
  • 9 Tillegget: Norges Arkitekturarv: Loft på Helle, Setesdal Gunnar Bygge og Christian Norberg-Schulz