1968 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 5-1968 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjon: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Erik Anker, Gullik Kollandsrud og Gudrun Finckenhagen.

Forsiden: Detalj fra Åssiden kirke. Foto: Teigen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Sted, Rom og eksistens Christian Norberg-Schulz
  • 120 Åssiden kirke, Drammen Harald Hille og Odd-Kjeld Østbye
  • 126 Katolsk kirke, Hinterberg Ferdinand Schuster
  • 132 Morfologi Per Kartvedt
  • 136 Plastiske og rommessige symmetrier Walter Kuhn
  • 17 Tillegget: Norges Arkitekturarv: Loft på Finne og Lydvo Gunnar Bugge og Christian Norberg-Schulz