1968 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 6-1968 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonskomité: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva, Erik Anker, Gullik Kollandsrud, Turid Haaland, Tore Bratenberg.

Forsiden: Gunnar Sælnes

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 141 Behov — planlegging — politikk Maths Prag og Johan Refsum
  • 142 Hvorfor blir de nye bydelene slik de blir? Anne Sæterdal og Thorbjørn Hansen
  • 149 Skal vi satse på miljø — hvilket? Robert Salomon
  • 152 Planlegger vi mot bedre vitende? Tryggve Mjøset
  • 156 Lønnsomhet — riktige svar på gale spørsmål? Ragnvald Kalleberg
  • 160 Jeg — en folkevalgt! Bjørn Unneberg
  • 162 Makten og æren — i all evighet? Ingjald Ørbeck Sørheim
  • 167 Sluttord Maths Prag og Johan Refsum
  • 21 Tillegget: Norges Arkitekturarv: Mølster på Voss Gunnar Bugge og Chr. Nordberg-Schulz