1969 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Arkitektur, menneske og omverden

Redaktør for nr. 3-1969 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Gudrun Finchenhagen, Kjell Lund, Gullik Kollandrud, Erik Anker, Turid Haaland og Tore Bratenberg.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 81 Arkitektur, menneske og omverden
 • 84 Og etter oss...
 • 88 Økologi Olav R. Skage
 • 91 Økologi og plantegning Eilif Dahl
 • 94 Det samfunnsvitenskapelig perspektiv Arne Martin Klausen
 • 97 Individets terretoriebehov Edward T. Hall
 • 98 Både - og P. A. M. Mellbye
 • 104 Barnepsykiatrisk Institutt, Oslo Kjell Lund, Nils Slaatto. Kirmo Mikkola
 • 110 Fata Morgana - Soria Moria Turid Haaland
 • 111 Vestre Vika Dag Rognlien