1969 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Utdanning og arkitektens rolle

Redaktør for nr. 4-1969 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Gudrun Finchenhagen, Kjell Lund, Gullik Kollandrud, Erik Anker, Turid Haaland og Tore Bratenberg.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 121 Arkitektens rolle og utdannelse Rundebordskonferansen den 28. august 1969
 • 128 Utdannelsessamfunnet Karl Brodersen
 • 131 Den hvite toga Einar Myklebust
 • 134 Arkitektstudiet og dets forutsetninger i dag Ola Wilhelm Mortensen
 • 138 Dette er den første dagen i resten av ditt liv Per Kartvedt
 • 140 En målsetting for arkitektutdannelsen Christian Norberg-Schulz
 • 142 Psykoanalytikeren - arkitekten Bjørn Killingmo
 • 144 Levende skole eller vitenskapelig kaninbur? Asbjørn Rummelhoff
 • 148 Vesterøy barneskole, Hvaler Ole Arnt Arntzen og Nil Peter Solheim
 • 152 Systemskole Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl
 • 154 Oppdal sentralskole Nils Henrik Eggen
 • 156 Høyenhall skole Georg Greve og Geir Grung
 • 158 Storetveit undomsskole Helge Borgen
 • 160 Halvorsbøle Arnstein Arneberg