1969 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Metode?

Redaktør for nr. 5-1969 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Gudrun Finchenhagen, Kjell Lund, Gullik Kollandrud, Erik Anker, Turid Haaland og Tore Bratenberg.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 161 Metode?
 • 162 Organisert arkitektur Trygve Mjøset
 • 164 Hva er produktutvikling? Roar Bjørkto
 • 168 Tanker om system- og produktutvikling Reidar Hugsted
 • 172 Ytelse som produktspesifikasjon Åge Hallquist
 • 174 Verdianalyse Frode Færøvik
 • 176 Produksjonsprinsipper H. P. Sundh
 • 181 Brukernes produktvurdering Thorbjørn Hansen
 • 182 Idé Carl Lejdström
 • 184 Flexagon Terje Moe
 • 186 Hvorfor prefabrikere? John Engh
 • 187 Drammensveien 30 AS John Engh
 • 191 Skinnsenteret AS Georg Greve og Geir Grung
 • 198 Sun house Georg Greve og Geir Grung
 • 200 Korvetten, Brevik Arne Foss, Odd Veie-Rosvoll, Harry Moen