1969 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for nr. 6-1969 var Christian Norberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Gudrun Finchenhagen, Kjell Lund, Gullik Kollandrud, Erik Anker, Turid Haaland og Tore Bratenberg.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 201 Fra samvær til illusjon?
 • 202 Giglio Castello
 • 214 Arkitekturpraksis og arkitekturhistorie Staale Sinding-Larsen
 • 217 Mediumrapport fra oss Bård Isdahl og Dag Leyre Olsen
 • 221 Om å være på talefot. Et radiokåseri Karl Brodersen
 • 222 NRK Fjernsynshuset Nils Holter og Jan Bauck
 • 228 ETA-bygget Dagfinn Endersen og Bjarne Grevskott Larsen
 • 230 Kristelig gymnas Hans-Kjell Larsen
 • 232 Oslo Helseråd Inge A. Dahl og Erling Viksjø
 • 234 Forsvar for arkitekturen Le Corbusier