1970 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Norge

Redaktør for Byggekunst nr.1-1970 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Kjell Lund, Gullik Kollandsrud, Erik Anker, Turid Haaland, Tore Brantenberg.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 1 Norge
 • 2 Landskapskvalitet og arealdisponering Magne Bruun og Egil Gabrielsen
 • 9 Om oppgaver og status i norsk samfunnsplanlegging Børre Skaslien
 • 14 Lønnsomhetskriterier Kåre Gisvoll
 • 16 By- og regionsforskning Sigrun Kaul
 • 22 Fragment av en diplomoppgave Elisabeth Seip og Magnus Heide Westerberg
 • 26 Hvordan det er å være norsk Torolf Elster
 • 28 Økern sentrum Håkon Mjelva og Per Norseng
 • 36 Glomfjord salpeterfabrikker Tore Sveram
 • 38 Y-blokken Regjeringskvartalet Viksjø´s Arkitektkontor AS