1970 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Ting og tolkning

Redaktør for Byggekunst nr.3-1970 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Kjell Lund, Gullik Kollandsrud, Erik Anker, Turid Haaland, Tore Brantenberg.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 81 Ting og tolkning
 • 82 Ein tilstand kartlagt - og deretter? Svein Hatløy
 • 83 Ein skule - ein veg. Lærestol til professor Oskar Hansen, Warszawa Svein Hatløy
 • 87 KLS Warszawa-Kabaty. Komponentar for ein urbanstruktur Svein Hatløy
 • 92 Bustadsgrenda "Slowackiego" Lublin Oskar Hansen
 • 96 Eit sams skråk. Frå symposiet i Kaupanger 1968
 • 104 Ein øvningsmåte. Frå symposiet i Warszawa 1969
 • 109 "Byutvekster" Oslo og OBOS Svein Hatløy og Turid Haaland
 • 112 Tveita borettslag Hans Backer Fürst
 • 114 Lønnealléen Borettslag John Engh
 • 115 Smalvollskogen Borettslag Preben Krag og Jens Selmer
 • 116 Lohøgda Borettslag Brochmanns arkitektkontor
 • 117 Haugerud Borettslag Arkitektkontoret Rinnan og Tveten
 • 117 Solfjellet Borettslaget Arkitektkontoret Rinnan og Tveten
 • 119 St. Hansfjellet Borettslag Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl