1971 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Haller

Redaktør for Byggekunst nr.1-1971 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Tore Brantenberg, Louis Kloster, Jostein Molden, Frode Sandvik, Truls Thorenfeldt. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 1 Haller
 • 4 Store, frie spenn i hallkonstruksjoner Peter Pran
 • 9 Morgendagens industribygg og arkitekten Eivind Hellern
 • 12 Toto Næringsmiddelindustri Astrup & Hellern AS
 • 16 Pneumatiske konstruksjoner Walter Weisz
 • 18 Nadderudhallen Rolf Wahlstrøm
 • 22 Folkebad i Kristiansand S Berent A. Moe og Arne Bang Larsen
 • 26 Radionette AS Guttorm Bruskeland
 • 30 Landbrukshøgskolen på AS Leiv Olav Moen, omtale ved Gullik Kollandsrud
 • 40 Bokomtaler