1971 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Ny norsk arkitektur

Redaktør for Byggekunst nr.2-1971 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Tore Brantenberg, Louis Kloster, Jostein Molden, Frode Sandvik, Truls Thorenfeldt. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 41 Ny norsk arkitektur
  • 42 Organisasjon av funksjon og rom Ulf Harald Lyngar
  • 46 Universitetet på Blindern Ulf Harald Lyngar
  • 49 Nytt Trøndelag teater Elisabeth Tostrup
  • 50 Multi-purpose house, Monaco Helge Hjertholm
  • 52 Apropos museer Sverre Fehn
  • 63 Arbeider av Jan & Jon Jan G. Digerud og Jon Lundberg
  • 72 Beitostølen helsesportsenter Are Telje, Fredrik A. S. Torp og Knut Aasen
  • 80 Bokomtaler