1971 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Samferdsel

Redaktør for Byggekunst nr.3-1971 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Tore Brantenberg, Louis Kloster, Jostein Molden, Frode Sandvik, Truls Thorenfeldt. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 81 Samferdsel
 • 82 Samferdsel - Struktur, omfang og utvikling Viggo Johannessen
 • 85 Målsettinger i samferdselspolitikken Erik Hajum
 • 86 Dagens transportform og dens omkostninger Berit Ås
 • 88 Vegtrafikk Asle Farner og Harald Waagaard
 • 90 Riktige priser på persontransport Stein Hansen
 • 93 Nye transportmidler for bybruk Asle Farner og Harald Waagaard
 • 97 Trafikmidler og bystrukturer i historisk perspektiv Bjørn Sverre Pedersen
 • 100 Bilen og Bergens bane Jon Digranes
 • 102 Gaustadblikk høyfjellshotell Kjell Borgen og Ragnvald Bing
 • 106 Brekkestranda hotell Jakob Myklebust og Bjørn Simonnæs
 • 112 Haugs bilsenter AS Arkitim
 • 114 Drammen rutebilstasjon Erik Fastvold
 • 116 Travellen restaurant og kafeteria Nils Lien og Sverre Risan
 • 118 Taverna veikro Robert Jensen
 • 120 Bokomtaler