1971 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Sørvestlandet

Redaktør for Byggekunst nr.5-1971 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Tore Brantenberg, Louis Kloster, Jostein Molden, Frode Sandvik, Truls Thorenfeldt. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 161 I handlingens brennpunk Louis Kloster
  • 162 Regionsplanleggingen på Jæren Unnleiv Bergsgard
  • 166 Litt om Stavanger som generalplantema Bodvar Schjelderup
  • 171 Gamle Stavanger da og nå Einar Hedén
  • 176 Ryfylket - Nordsjøen - Stavanger Lasse Bjerved, Gunnar Hageberg, Torgeir Havik, Rolf Skjelstad
  • 184 Bebyggelsesstrukturer Nils Lauritz Jacobsen, Reidar Vollan
  • 190 Stavanger E-verk og svømmehall Gert Walter Thuesen
  • 194 Sandnes gymnas Knud Heine Madsen og Sigmund Torsvik
  • 198 Etne rådhus Anne Molden og Odd Jostein