1972 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Nord-Norge

Redaktør for Byggekunst nr.2-1972 var Christian Nordberg-Schulz. Redaksjonen bestod av Gudrun Finckenhagen, Tore Brantenberg, Louis Kloster, Jostein Molden, Frode Sandvik og Truls Thorenfeldt. Omslaget: Valerie Stalder.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 33 Tema Nord-Norge Frode Snadvik
 • 34 Tilbakeblikk Kirsten Sand
 • 35 På gjenreiste stier Erik Lorange
 • 37 Nord-Norge, sett ovenfra Leif Arne Heløe
 • 38 Nord-Norge, Glimt av en strukturendring Per Kotte
 • 39 Nord-norske. byggende mænd — blir det værende arkitekter i Nord-Norge? Trond E. Andersen
 • 40 Universitetet i Trømsø, et tveegget sverd Bjørn Kaldhol
 • 42 Skjelterhus i Nord-Norge Jens Storm Munch
 • 45 Gard, vær, lokalsamfunn Arne Berg
 • 46 Haraldvollen leirskole, Målselv Harry Gangvik AS
 • 48 De samiske samlinger, Karasjok Magda Eide Jessen og Vidar Corn Jessen
 • 50 Siida, Kautokeino Magda Eide Jessen og Vidar Corn Jessen
 • 51 Generalplan for Tromsø Nils Haugstveit
 • 54 SAS Royal hotel, Bodø Paul Cappelen, Torbjørn Rodahl
 • 58 Norland fylkes sykepleierskole, Bodø Nils Jellestad, Gisle Jakhelln
 • 60 Hellran boligfelt, Bodø Nils Jellestad, Ashish Krishna
 • 62 Narvik Einar Karstad, Trygve Romsloe