1972 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Helseinstitusjoner

Redaktør for Byggekunst nr. 3-1972 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Tore Brantenberg, Louis Kloster, Jostein Molden, Frode Sandvik, Truls Thorenfeldt. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 65 Eldreomsorg, helseinstitusjoner
 • 66 Eldreomsorg og sosialpolitikk Paula Pedersen
 • 68 Helsesenteret Odd Jostein Molden
 • 70 Helseplanen for Nord-Trøndelag Edvard Fjærloft
 • 71 Helseplanen for Finnmark Kolbjørn Øygard
 • 72 ALta helsesenter Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen
 • 76 Helsesenter i Lensvik Anne Myklebust
 • 78 Røde kors sykehjem, Bergen Sverre Leid
 • 80 Rykkin sykehjem Selvaagbygg AS
 • 82 Kajalund Harald Hille
 • 84 Alderspensjonat i Mysen Høgenhaug, Sunde, Åmland
 • 87 Fylkessjukehuset på Stord Anne Molden og Odd Jostein Molden
 • 92 Voksentoppen Henrik Sommerchild og Halvor Berg