1972 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Team: Konstruktivismen

Redaktør for Byggekunst nr. 4-1972 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Frode Sandvik, Røyne Kyllingstad, Sigrun Kaul, Terje Thorstensen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 97 Konstruktivismens aktualitet
 • 98 Ideologi og arkitektur i Sovjet 1917-32 Per Kartvedt
 • 106 Konstruktivismens byplanlegging Sven Erik Svendsen
 • 110 Akershus fylkeslandsbruksskole, Hvam Kjell Lund og Nils Slaatto
 • 115 Bodø svømmehall Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl
 • 118 Navigasjonsskolen i Kristiansand Sverre Witzøe
 • 120 Samlegymnas, Ytre Nordmøre Sverre Witzøe
 • 112 Tannlegenes hus Jarle Berg
 • 124 Kantonsschule Rämibühl Eduard Neuenschwander
 • 128 Bokomtaler