1972 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Trøndelag

Redaktør for Byggekunst nr. 5-1972 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Frode Sandvik, Røyne Kyllingstad, Sigrun Kaul, Terje Thorstensen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 129 By- og boligproblemer
 • 130 Tronheim i vekst Sigmund Asmervik
 • 134 Trøndelag Trygve Sigholt
 • 136 Et sted i Trøndelag, Mausundvær
 • 138 Trønderlåna Harald Høyem
 • 140 By- og boligplanlegging i Norge 1900-1920 og arkitekt Sverre Pedersen Knut Larsen
 • 141 Marienvold hageforstad i Trondheim Knut Larsen
 • 142 Havebyen Lillegården, Trondheim Edvard Hiorthøy
 • 143 Østre Sanden, Trondheim Lars Roede
 • 144 Bomiljøaksjonar i Trondheim Kåre Rypdal
 • 146 Kolstadflaten Borettslag Arkiplan AS
 • 149 Frydenberg Jarle Øyasæter
 • 150 Husby, Stjørdal Kari Kindem Thyholt
 • 152 Brundalen Borettslag Fjellanger Widerøe AS
 • 154 Sjølyst Knut-Henrik Andersen
 • 156 Preshus-Jakobsli NBBL
 • 157 Angelltrøa NBBL
 • 158 Risvollan Borettslag Birgit Brantenberg, Tore Brantenberg, Edvard Hiorthøy