1972 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Arne Korsmo og Knut Knutsen

Redaktør for Byggekunst nr. 6-1972 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Frode Sandvik, Røyne Kyllingstad, Sigrun Kaul, Terje Thorstensen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 161 Funksjonalisme?
 • 162 Arne Korsmo - Knut Knutsen. Arkitekturutstilling Henie-Onstad Kunstsenter
 • 164 Arne Korsmo 1900-1968
 • 167 Villa Dammann Arne Korsmo
 • 168 Knut Knutsen 1903-1969
 • 171 Villa Sondresen Knut Knutsen
 • 172 Villa Holm Knut Knutsen
 • 174 Villa Sollid Knut Knutsen
 • 176 Forsikringens hus John Engh
 • 181 Menighetsfakultetet Harald Hille
 • 186 Høvik Menighetshus Thomas Willoch
 • 190 Le Parisien Georges Chédanne
 • 192 Hva er tidsmessig arkitektur? Johan Ellefsen