1973 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Teknologi

Redaktør for Byggekunst nr. 1-1973 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Frode Sandvik, Røyne Kyllingstad, Sigrun Kaul, Terje Thorstensen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 1 Om vårt forhold til teknologien
 • 2 Hjelp til selvhjelp - men hvordan? E. F. Schumacher
 • 4 Hinsides den industrielle teknologi Colin Moorcraft
 • 7 Om å gå på begge beina Jan Ytredal
 • 9 Mørtelimpregnerte sivmatter på reisverk i tre D. G. Emmerich
 • 12 Grummans integrerte husholdningssystem Bjørn Larsen
 • 13 Vi trenger en systembyggehåndbok Bjørn Larsen
 • 16 AS Eletrisk bureau - Billingstadprosjektet John Engh
 • 22 Pleiepavelijong for 60 kvinner. Emma Hjorts hjem P.A.M. Mellbye
 • 24 Pavelijonger for ungdom. Emma Hjorts hjem P.A.M. Mellbye
 • 25 Sebbelows stiftelse for ugifte mødre P.A.M. Mellbye
 • 26 Ravnkollen skole og daghjem Romsåsteamet
 • 28 Tiurleiken skole og daghjem Romsåsteamet
 • 30 Elektronikkbygg Gustav A. Ring AS Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl