1973 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Ferdighus

Redaktør for Byggekunst nr. 2-1973 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Frode Sandvik, Røyne Kyllingstad, Sigrun Kaul, Terje Thorstensen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 33 Ferdighus
 • 34 Litt om seksjonsbyggeri Willy Sveen
 • 41 The Now house Walter Brown
 • 42 Boliger for studentektepar Building systems development
 • 43 Boliger i New Haven Paul Rudolph
 • 45 Gjennomgangsboliger for studenter Tromsø plangruppe
 • 46 Systembygg Reska Terrepin AS
 • 47 Seksjonshus fra General Eletric Hugh Gibbs, Donald Gibbs og Leon Julius
 • 48 Seksjonshus fra AS Moelven Brug Grinde og Phillipp Abrahamsen
 • 50 Functura stålhus Junga Verkstäder AB
 • 51 Synspunkter på ferdighusindustrien Johs. Mageli
 • 52 Gruppehus Erik Anker og Andreas Hølaas
 • 56 Hus på Skotterud Jan G. Digerud og Jon Lundberg
 • 60 Sommerhus i Risør Jan G. Digerud og Jon Lundberg
 • 62 Hus på Kongsvinger Jan G. Digerud og Jon Lundberg