1973 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Tilbake til huset

Redaktør for Byggekunst nr. 4-1973 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Frode Sandvik, Røyne Kyllingstad, Sigrun Kaul, Terje Thorstensen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 97 Tilbake til huset
  • 98 Enebolig Johansrud Sverre Fehn
  • 103 Eget hus Fredrik A. S. Torp
  • 108 Mjelgaron 3 Håkon Mjelva
  • 113 Enebolig Digerud Jan G. Digerud og Jon Lundberg
  • 118 Enebolig Meieran Thorkildsen Per-Johan Eriksen og Bengt Espen Knutsen
  • 122 Ål-Hytta Kjell Lund, Nils Slaatto og Jon Haug
  • 126 Det differensierte byrom Thomas Thiis-Evensen