1973 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Hus

Redaktør for Byggekunst nr. 5-1973 var Christian Nordberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Frode Sandvik, Røyne Kyllingstad, Sigrun Kaul, Terje Thorstensen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 129 Hus
  • 130 Innledning, oversikt over besvarelsene AS Stormbulls prisoppgave om boliger og miljø. Bjørn Skogstad Aamo
  • 131 1. premie, Storm P Yngvar Mjøset
  • 147 1. innkjøp. Konsentrert småhusbebyggelse. Meninger om muligheter Tryggve Mjøset
  • 152 Barlin, Holmestrand Per Bagstevold, Odd Benum, Øystein Vardund
  • 156 Madlamarka Sør Ingeborg og Knut Hoem
  • 160 Forsøksgård i Fana Berent A. Moe
  • 164 AS Stormbulls prisoppgave om boliger og miljø Bibliografi