1973 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Sørlandet

Redaktør for Byggekunst nr. 6-1973 var Dag Rognlien. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Frode Sandvik, Røyne Kyllingstad, Sigrun Kaul, Terje Thorstensen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 165 Sørlandet
 • 166 Boligbygging for folk flest Terje Thorstensen
 • 168 Grasåsen borettslag Carl Vilhelm Duus, Terje Thorsteinsen, Arne Egeberg
 • 170 Boligfunderinger. Tendenser mot typisering og terrengtilpasning Kjell Brantzeg
 • 174 Gamle trehusmiljøer Agder og Rogaland Aanensen & Stokkebokjær
 • 178 Mandal, nytt i gammelt Per Roksvold og Halfdan Wendt
 • 179 Lite hus på umulig tomt Brantzeg Arkitektkontor
 • 180 Jovannslia Carl Vilhelm Duus, Terje Thorsteinsen, Arne Egeberg
 • 182 Sanering og bevaring av Kristiansand. Utdrag av byplandokumenter Jørgen Astrup
 • 185 Vilhelm Malling og Kristiansand Jørgen Astrup
 • 186 Tinnheia, blokker Brantzeg Arkitektkontor
 • 187 Tinnheia, stabbur Brantzeg Arkitektkontor
 • 188 Tinneheia, atriumshus, område M Sørplan. Haugen, Lauvland, Lund
 • 189 I skygge av de hvite seil. Agderfylkene - fra mørkt fastland til presseområde Øyvind Gustavsen
 • 192 Efterord i utid Ole Arnt Arntzen