1974 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for Byggekunst nr. 1-1974 var Dag Rognlien. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Frode Sandvik, Røyne Kyllingstad, Sigrun Kaul, Terje Thorstensen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 1 Det fasadeløse hus Dag Rognlien
 • 1 Den "falske" fasaden - og vår tid Thomas Thiis-Evensen
 • 2 Ibsenhuset - Skien Arkitektkontoret 4 b
 • 10 Våler herredshus Bergersen og Kjeldset arkitektkontor AS
 • 14 Ås rådhus Bjart Mohr
 • 19 Ås skarebank Bjart Mohr
 • 20 Ås Eletriske Bjart Mohr
 • 21 Holmsbu billedgalleri - mi glede Svanhild Mundheim
 • 22 Holmsbu billedgaleri, Henrik Sørensen-muséet Bjart Mohr
 • 26 Villa Jensen Eliassen og Lambertz-Nilssen
 • 1 Tillegget: Loshavn Berent A. Moe