1974 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Arbeidsplassen

Redaktør for Byggekunst nr. 2-1974 var Dag Rognlien. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Frode Sandvik, Røyne Kyllingstad, Sigrun Kaul, Terje Thorstensen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 29 Arbeidsplassen
 • 29 Trivsel og arbeidsmiljø i industri og kontor Eivind Hellern
 • 33 Fred Olsen Ltd Operations-Amenity buildings, Port of London Foster Associates
 • 36 Nora fabrikker AS Arkitektene Astrup og Hellern AS
 • 40 Gunerius Pettersen AS, varemagasin og kontorbygg Jarle Berg
 • 44 Institutt for arbeisledelse Harald Ramm Østergaard
 • 48 Statens filmlaboratorium, Blindern Harald Ramm Østergaard
 • 50 Ingeniør F. Selmer AS sentralverksted og lager Per Bagstevold, Odd Benum, Øystein Vardund
 • 53 Enebolig med tegnestue Kirsten og Jon Voraa
 • 56 Fred Olsen Ltd passanger terminal, London Forster Associates
 • 5 Tillegget: Grimstad Berent A. Moe