1974 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Skole

Redaktør for Byggekunst nr. 6-1974 var Christian Norberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Terje Thorstensen, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 141 Skulen treng ny og open form Svein Hatløy
  • 144 Tveiteås skole, Bergen Helge Borgen, Bertram D. Brochmann, Svein Hatløy
  • 148 Loddefjord skole Bergen Helge Borgen, Bertram D. Brochmann, Svein Hatløy
  • 154 Uglegårdensskolen, Solrød kommune Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen
  • 160 Askim yrkesskole og gymnas Ole Arnt Arntzen og Nils Peter Solheim
  • 166 Kgl. norsk ambassade, Peking Rolf Ramm Østgaard
  • 21 Tillegget: Tollboden, Lillesand Berent A. Moe