1975 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Tema: Oslo og Arkitekturvernåret

Redaktør for Byggekunst nr. 1-1975 var Christian Norberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Terje Thorstensen, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Oslo og Arkitekturvernåret Christian Norberg-Schulz
  • 4 Fasader og fadeser Stephan Tschudi Madsen
  • 8 Sehesteds plass. Et sted i Oslo Thomas Thiis- Evensen
  • 12 Christiania Glasmagasin Arkitektfirmaet F. S. Platou AS
  • 17 Anth. B. Nilsen og Co Birger Lambertz-Nilssen og Trond Eliassen
  • 22 Sentrumsplan. Tullinløkka - Nationaltheatret / Slottet - Stortinget Kjell Lund og Nils Slaatto
  • 28 Bokomtaler
  • 1 Tillegget: Flekkefjord. Vestregade Berent A. Moe