1975 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Oslo og Arkitekturvernåret

Redaktør for Byggekunst nr. 1-1975 var Christian Norberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Terje Thorstensen, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Oslo og Arkitekturvernåret Christian Norberg-Schulz
  • 4 Fasader og fadeser Stephan Tschudi Madsen
  • 8 Sehesteds plass. Et sted i Oslo Thomas Thiis- Evensen
  • 12 Christiania Glasmagasin Arkitektfirmaet F. S. Platou AS
  • 17 Anth. B. Nilsen og Co Birger Lambertz-Nilssen og Trond Eliassen
  • 22 Sentrumsplan. Tullinløkka - Nationaltheatret / Slottet - Stortinget Kjell Lund og Nils Slaatto
  • 28 Bokomtaler
  • 1 Tillegget: Flekkefjord. Vestregade Berent A. Moe