1975 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Nytt og gammelt

Redaktør for Byggekunst nr. 3-1975 var Christian Norberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Terje Thorstensen, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 57 Nytt og gammelt
  • 58 Middelalderutstilling på Høvikodden Sverre Fehn
  • 61 Museum i Storhamarlåven Sverre Fehn
  • 72 Grorud brannstasjon Østbye, Kleven, Almaas
  • 77 Maya Ketil Kiran
  • 80 Ørkentanker Christian Norberg-Schulz
  • 9 Tillegget: Kleven ved Mandal Berent A. Moe