1975 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Ute og inne / Ålesund

Redaktør for Byggekunst nr. 5-1975 var Christian Norberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Terje Thorstensen, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Ute og inne
  • 114 Art Nouveau-byen Ålesund Stephan Tschudi Madsen
  • 116 Bevaring av Ålesunds bykjerne Olav Høydal
  • 118 Kongens gate 18 og 25, Ålesund Odd Slyngstad
  • 121 Notensgaten 9, Ålesund Vestplan AS
  • 122 Brosundets vestbredd, Ålesund Gerhard Morebach
  • 126 SAS Royal Hotel AS, Oslo Jan Lunding
  • 136 Tårnsuite, Grand Hotel, Oslo F. S. Platou AS
  • 17 Tillegget: Drøbak Berent A. Moe