1975 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: "... et gammelt hus"

Redaktør for Byggekunst nr. 6-1975 var Christian Norberg-Schulz. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Terje Thorstensen, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 141 ... et gammelt hus Christian Norberg-Schulz
  • 142 Søreide kirke, Bergen Helge Hjertholm
  • 146 Østerås kirke, Bærum Ashish Krishna og Viggo Kippenes
  • 150 Greåker kirke, Tune Aksel Fronth
  • 154 Storhamar kirke, Hamar Willy Sveen
  • 158 Langhus kirke, Ski Anker & Hølaas AS
  • 162 St. Olav kirke, Trondheim Petter Holm, Per Kartvedt, Bernhard Witte
  • 166 St. Olav domkirke, Oslo. Prinsipper for en kirkerestaurering Thomas Thiis-Evensen