1976 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for Byggekunst nr. 4-1976 var Christian Norberg-Schulz (ansv.) og Willy Sveen. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Terje Thorstensen, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach. Forside: Frakkegjerd skole. Foto: Teigen, Oslo.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 97 Alternativ teknologi
 • 98 Økologisk boligbygging Nils Skaarer
 • 101 Bakklandet barnehage, Trondheim Birgit Brantenberg, Tore Brantenberg og Edvard Hiorthøy
 • 104 RH-byggestystem Hultberg, Resen, Throne-Holst og Boguslavski. Abrahamsen, Grinde og Philipp
 • 109 Frakkagjerd skole, Tysvær Kirsten og Jon Voraa
 • 113 Sevland skole, Karmøy Kirsten og Jon Voraa
 • 116 Rudolf steinerskolen i Bærum Molle og Per Cappelen
 • 119 Rudolf steinerskolen Christian Faye Smith
 • 120 Våningshus, Grimeluns gård i Aker Are Telje, Fredrik A. S. Torp og Knut Aasen
 • 123 Mari Kollandsrud Trør - en del av helheten
 • 124 Typografi i bygninger Jan Gauguin
 • 126 Grefsen terrassehus, Oslo Harald Hilles Arkitektkontor AS