1976 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for Byggekunst nr. 6-1976 var Christian Norberg-Schulz (ansv.) og Willy Sveen. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach. Forside: Deir-templets fasade, Petra

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 161 Byen som forsvinner Christian Norberg-Schulz
 • 162 Naturkatedral og svart snø Finn Alnæs
 • 166 Selegrendområdet Cubus AS
 • 170 Enebolig i Lysaker Eivind Eriksen og Victor Lorentzen
 • 172 Tuntreet Mari Kollandsrud
 • 173 Kulturhuset i Førde Peder A. Ristesund
 • 176 Haugenstua senter Arkitektkontoret 4 B
 • 180 Eneboliger i Fyllingsdalen Tale Kristina Hansteen og Hans Jacob Hansteen
 • 182 Av sten er du kommet... Christian Norberg-Schulz
 • 184 Aksjonen på Hammersbord skole Thorvald Bernhardt, Pål Henry Engh og Trond Taugbøl
 • 188 Arbiens gate 11 Dag Rognlien
 • 191 Tanker om en glassdør Thomas Thiis-Evensen