1977 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for Byggekunst nr. 1-1977 var Christian Norberg-Schulz (ansv.) og Willy Sveen. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach, Bjørn Røe. Forside: Moss Rådhus. Foto: Reklame-Industrifoto AS

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 1 Økopolitikk og økofilosofi Sigmund Kvaløy
 • 8 Wittusen ig Jensen, nybygg på Rødtvedt, Oslo Per Bagstevold, Odd Benum og Øystein Vardund
 • 11 Bergen bank, Karl Johansgt. 14. Oslo Per-Johan Eriksen og Bengt Espen Knutsen
 • 15 Rådhus, samfunnshus og bank i Moss Jan Jansen, Erik Nærby og G. B. Ording
 • 18 Ombygging av et arbeiderhus, Telthusbakken 13, Oslo Børre Seip
 • 20 Kjeldebu. Hytter for den Norske Turistforening Kjell Borgen og Ragnvald Bing Lorentzen
 • 22 Bryggens museum, Bergen Øivind Maurseth
 • 24 Bryggens museum. Forsøk på arkitekturkritikk Hans Jacob Hansteen
 • 27 Byggeskikk og bustadforhold på Nørstegard i Sør-Fron Kolbein Dahle
 • 30 1700-tallshuset i uthavnen. Aanensens hus i Svinør Beren A. Moe