1977 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for Byggekunst nr. 3-1977 var Christian Norberg-Schulz (ansv.) og Willy Sveen. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach, Bjørn Røe. Forside: Forretning i Lillehammer. Foto: Stavdahl.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 65 Malurt i festbegeret
 • 67 Naturressursene i generalplanen Røyne Kyllingstad
 • 70 Henie-Onstad Alderssenter, Høvik Arkitektkontoret 4B
 • 74 Tradisjonelt utseende eksperimenthus Arne Gjøen og terje Eugen Holthe
 • 75 To grendaskoler i Bergen Anne og Jostein Molden
 • 78 Helgeplasset. Boliggruppe i Bergen Anne og Jostein Molden
 • 81 Villa Frenning, Fagernes Are Telje, Fredrik A. S. Torp og Knut Aasen
 • 84 Villa Krog, Oslo Are Telje, Fredrik A. S. Torp og Knut Aasen
 • 86 Villa Hiorth Thorleif Skjønsberg
 • 88 Sjøhaug. Togenerasjonsbustad i Dale Olav Hovland
 • 90 Skolegård ved Oppegård videregående skole Kjellaug Eik
 • 92 T. Belsvik Herrekonfeksjon forretningstilbygg, Lillehammer Fougners arkitektkontor
 • 94 Rehabilitert leiegård i Oslo Gunnar Granberg
 • 96 Energiforbruket i boliger Nils Skaarer