1977 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktør for Byggekunst nr. 5-1977 var Christian Norberg-Schulz (ansv.) og Willy Sveen. Red.sek: Gudrun Finckenhagen. Redaksjon: Ole Arnt Arntzen, Røyne Kyllingstad, Bente Block Hellum, Gerhard Mosebach, Bjørn Røe. Forside: Uvær på Røst. Foto: Johan Brun.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 129 Regional tilpassing
 • 130 Bosettingen på landsbygda Knut Moe
 • 132 Medverknad i utviklingsland Svein Hatløy
 • 134 Pilotprosjektet i Lima Oskar Hansen og Svein Hatløy
 • 139 Vadmyra borettslag Bertram G. Brochmann og Svein Hatløy
 • 144 Husbanfinansierte rekkehus Birgit Brantenberg, Tore Brantenberg og Edvard Hiorthøy
 • 147 Boliggruppen på Snarøya Per-Johan Eriksen og Bengt Espen Knutsen
 • 152 Våningshus i Lismarka Jon Olav Sveen
 • 154 Bekkefaret kirke, Stavanger Per Amund Riseng og Jan Stensrud
 • 158 Lappoluobbal barneskole, Keitokeino Kjell Borgen, Ragnvald Bing Lorentzen og Ashish Krishna